Obchodní podmínky

Obchodní  smlouvy

Firma  na základě objednávky zákazníka  zpracuje  Zakázkový lístek po zjištění závady sepíše cenovou nabídku  a zašle zákazníkovi  ke schválení. Při  neschválení nabídky je provedena fakturace zjištění závady.

S dlouhodobými zákazníky jsou uzavírány Rámcové nebo Servisní smlouvy, ve kterých jsou uplatňovány vzájemně stanovené podmínky.