Spolupráce

Zvýšení kvalifikace podporou podpor prostřednictvím  ESF do roku 2014

Vzdělávejte se pro stabilitu

vzdělávejte se pro stabilitu

Vzdělávejte se pro růst 

Připravuje se  POVEZ II v novém programovém období 

Informace – nabídky prostor

Nabízíme pronájem nebytových prostor

  • sleva příbuzným oborům s možností předkupního práva majetku
  • spolupráce při zpracování podnikatelských záměrů na využití prostor
  • prodej  nebytových prostor